top of page

Letničkové směsi z přímého výsevu

Atraktivní vzhled po celou vegetační sezónu s minimálním úsilím a náklady

 

Letničkové směsi z přímého výsevu nabízí možnost, jak mít po celou vegetační sezónu atraktivní květinový záhon s minimálním úsilím. Je možné ho použít jak ve veřejné zeleni, tak v soukromých objektech – např. zahradách rodinných domů.

 

Proč letničkové směsi?

  • Nízké náklady v porovnání s klasickými letničkovými výsadbami

  • Snadný výsev a velice nízké nároky na další péči

  • Taxonomická bohatost (směsi se skládají ze 13-18 složek)

  • Sestaveny přímo pro klima České republiky

  • Široká škála použití – komunální zeleň, rodinné zahrady, …

  • Pestrost a atraktivní proměnlivost po celou vegetační sezónu

  • Kvetení již za 6-8 týdnů od výsevu až do zámrazu

  • Zvýšení biodiverzity a zlepšení ekologických podmínek měst – potrava pro motýly, včelky, úkryt pro brouky atd.

  • Zlepšení klimatických podmínek měst

 

 

  • Wix Facebook page

Nejaktuálnější informace o letničkových směsích naleznete na:

www.facebook.com/letnickovesmesi 

bottom of page