top of page

Nováček na trhu s 160 letou tradicí

Firma Černý - BioPro s.r.o. byla založená roku 2015, ale na trhu není rozhodně žádným nováčkem. Pokračuje ve  více než 160 leté semenářské a šlechtitelské tradici rodiny Černý. Ta začíná přesně o 161 let dříve, rokem 1859. 

Tehdy se Ferdinand Hlaváček (1822-1897) přestěhoval do Jaroměře za svojí ženou Terezií a získal tak zahradu v Jaroměři - Klouzkově. Přestože neměl Ferdinand Hlaváček žádné formální zahradnické vzdělání, začal zahradničit na místě bývalého rybníka, na trzích prodával ovoce a zeleninu, ale především osiva květin a zeleniny. Prodával nejen zahraniční semena, ale byl si vědom i dobré kvality českých osiv. Proto jezdil do Znojma pro semena okurek či do Poděbrad pro semena póru a pažitky. Pokud mu zbylo ve voze při cestě zpět místo, tak vozil do Čech i dobré moravské víno. Tímto začala semenářská tradice.

V roce 1865 se narodil František Černý (1865-1925), který profiloval firmu Černý směrem umělecké vazby, jelikož byl ovlivněn svojí dřívější praxí jako zámecký zahradník ve Vídni, Rusku a Smiřicích nad Labem.

 

Při návštěvě Jaroměře poznal Marii Hlaváčkovou, která mu učarovala, a oženil se s ní. Ze zámeckých parků se tak dostal k zelinářství a semenářství. Marie Černá (1866-1932), rozená Hlaváčková, se provdala za Františka Černého jako za svého druhého manžela. Pilně pracovala na zahradě, ale především se věnovala obchodní stránce provozu zahradnictví -  jezdila na trhy. Ty se konaly v Jaroměři každý pátek a byly hlavním místem prodeje zahradnických výpěstků, ale i semen.

Po smrti Františka Černého se ujímá zahradnictví jeho syn František Černý (1896-1968), který po studiu Zemského pomologického ústavu v Tróji a praxi ve Francii nastupuje v roce 1924 do firmy. I on do podniku vnáší svoji vizi, kam by se měla firma posunout. Nejprve se věnuje spolu se svojí ženou Marií pěstování školkařského zboží, postupně meliorizuje močálovitý pozemek a začíná se věnovat šlechtění begónií, petúnií, bramboříků, salvií a konvalinek. V roce 1934 uvádí na trh odrůdu petúnie ´Karkulka´, která byla unikátní díky svému nízkému vzrůstu.​

Druhá světová válka změnila podobu semenářství. Pro Německo znamenala obrovské ztráty, nejen lidské, ale hlavě ekonomické, továrny a železnice byly rozbombardovány. Toto neštěstí se nevyhnulo ani semenářským závodům. V prvních poválečných letech nebyl dostatek květinových semen na uspokojení poptávky na domácím trhu, natož aby se přebytek semen exportoval do Československa. Čeští zahradníci se museli začít orientovat na české semenáře a jejich osiva. Sice se na českém trhu začínají objevovat dánská či americká semena, ale v roce 1948 i jejich dovoz ustává.

Roku 1950 byla firma Černý zestátněna a řízena nejprve Osevou n.p., později spadala šlechtitelská stanice v Jaroměři pod Sempru n.p. Hlavním úkolem této stanice bylo novošlechtění, udržovací šlechtění a množení petúnií a begónií.

 

Padesátá léta znamenala pro firmu Černý Jaroměř velký převrat. Nejen, že bylo zahradnictví znárodněno, ale v roce 1954 začíná Ing. Jan Černý kráčet ve šlépějích svého otce a po absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně nastupuje na Šlechtitelskou stanici Jaroměř. Vybaven teoretickými znalostmi z genetiky a šlechtění uvádí v praxi hybridní šlechtění, o kterém se dozvídá od profesora Frimmela. Ing. Jan Černý se věnoval hybridnímu šlechtění Begonia semperflorens již při svých vysokoškolských studiích, nyní se mohl do práce ale ponořit ještě více. To přinášelo také první ovoce, v roce 1960 byly uvedeny první hybridní odrůdy begónií a první odrůda hybridní petúnie –´Lavina F1´. Díky hybridnímu šlechtění bylo možné dosáhnout širší škály barevných odstínů květů, vyšší kvality a životnosti rostlin.

V roce 1991 byl podnik navrácen v rámci restitucí původním majitelům, Ing. Josefu Černému a RNDr. Janu Černému, kteří se společně se svoji matkou Alenkou Černou rozhodli, že znovu vzkřísí šlechtitelskou a semenářskou firmu. Tedy šlechtění vlastních odrůd petúnií a begónií a prodej profesionálního osiva českých a zahraničních firem na českém trhu.

Roku 2015 byla založena firma Černý - BioPro s.r.o., ve které působí Ing. Josef Černý společně se svojí dcerou Ing. et Ing. Markétou Černou. Stejně jako před 156 lety, i nyní je naším cílem nabízet českým a slovenským zahradníkům to nejlepší osivo. Firma Černý - BioPro s.r.o. se kromě semenářské činnosti věnuje intenzivně i biotechnologiím. Konkrétně se jedná o obalování a úpravu osiva (peletizace, coating a skarifikace), dlouhodobé skladování pylu, uchovávání rostlin v in vitro. Biotechnologie využíváme také ve šlechtění, protože díky nim je možné šlechtitelský proces zefektivnit, ale především, podstatně zkrátit.  
 

bottom of page